Avís legal

TERMES I CONDICIONS DE VENDA

Els presents Termes i Condicions de Venda regularan la compravenda dels productes que KBQFAN MÀRQUETING I PUBLICITAT, SL (d’ara endavant MirAprop) comercialitzarà a través del seu web www.miraprop.cat (d’ara endavant Espai Web).

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que les dades de MirAprop són les següents:

 • Denominació social: KBQFAN MÀRQUETING I PUBLICITAT, SL
 • Adreça social: C/ Anselm Clavé, 5 baixos  C.P. 08110 Montcada i Reixac
 • Número de C.I.F.: B-62738349
 • Email de contacte: info@miraprop.cat 
 • Telèfon: 935750691
 • Dades Registrals: Registre Mercantil de Barcelona al Tom 34148, Foli 98,  Fulla B242973, Inscripció 1
 • Administrador: Jordi Escrigas Jordà

1. ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS DE VENDA I ACCÉS A L’ESPAI WEB

A l’utilitzar els serveis de l’Espai Web, l’usuari accepta els presents termes i condicions de venda, els quals defineixen els drets i obligacions de MirAprop i els usuaris en el marc de l’Espai Web. Aquests són els únics termes i condicions de venda aplicables a la utilització de l’Espai Web (sense perjudici que per determinats serveis puguin existir condicions particulars) i a la contractació de comandes a través de l’Espai Web i substitueixen qualsevol de les altres condicions, previ acord i per escrit, entre MirAprop i l’usuari.

Per a l’accés a l’Espai Web no es requerirà el registre dels usuaris, però per poder contractar algun dels serveis oferts per MirAprop, es requerirà el registre de l’usuari i l’acceptació d’aquestes condicions abans de formalitzar el pagament corresponent.

2. OBJECTE 

El present Espai Web ha estat desenvolupat per MirAprop amb la finalitat d’oferir als usuaris la compra de productes del comerç de Montcada i Reixac.

Els presents termes i condicions del contracte electrònic es presenten a l’usuari en català i podran ser guardats i reproduïts en qualsevol moment per l’usuari que faci una compra mitjançant les opcions del seu navegador d’Internet, que han de ser acceptats abans de procedir al pagament dels productes.

3. COMPTE DELS COMERÇOS

L’Espai Web ofereix als comerços, no als usuaris, la possibilitat de crear un catàleg de productes a l’Espai Web personalitzat, mitjançant un formulari online que haurà de ser complimentat amb les dades sol·licitades en el mateix.

En aquest sentit, el comerç serà el responsable d’indicar les seves dades verídiques, exactes, actuals i completes sobre la seva identitat, tal i com es sol·licita en la zona de registre de comerços a l’Espai Web i mantenir les esmentades dades, efectuant immediatament actualitzacions per assegurar la seva exactitud, actualitat i totalitat.

Els comerços tindran la responsabilitat plena d’utilització del seu Espai Web. En conseqüència, els comerços són responsables de l’adequada custòdia del nom d’usuari i/o contrasenyes que permetin l’accés al seu Espai Web, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanentment, ni a permetre el seu accés a terceres persones.

En virtut de l’anterior, els comerços hauran de notificar de forma immediata a  MirAprop a través del correu electrònic info@miraprop.cat qualsevol utilització indeguda del seu nom d’usuari i/o de la seva contrasenya, degut a circumstàncies com ara el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat que  MirAprop pugui procedir a la seva cancel·lació o bloqueig i/o inhabilitació tan aviat com li consti la inadequada utilització del seu Espai Web. Mentre no es comuniquin els esmentats fets, MirAprop quedarà exempta de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de l’ús inadequat dels noms d’usuari o contrasenyes per tercers no autoritzats.

4. CONDUCTA DELS COMERÇOS I USUARIS A L’ESPAI WEB

Els comerços i els usuaris es comprometen a fer un ús lícit, diligent, honest i correcte de tota la informació o continguts que tinguin mitjançant l’accés a l’Espai Web, i tot això, sota els principis de bona fe i respectant en tot moment la legalitat vigent i els presents termes i condicions de venda. En particular, però sense limitació, els comerços i els usuaris no hauran de:

 1. Registrar-se o comunicar dades que no siguin verídiques, exactes, completes i/o actualitzades, ni accedir a l’Espai Web utilitzant el nom, dades identificatives o contrasenya d’un altre comerç o suplantar qualsevol persona o identitat.
 1. Utilitzar l’Espai Web amb finalitats fraudulentes o relacionades amb delictes penals o activitats il·lícites de cap tipus.
 1. Introduir o difondre virus informàtics que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants de l’Espai Web.
 1. Crear-se un perfil o utilitzar l’Espai Web per enviar, utilitzar o reutilitzar material il·legal, ofensiu, pornogràfic, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçador de cap tipus, o que suposi una violació de drets d’autor, marques registrades o confidencialitat, privacitat o qualsevol altre dret, o sigui d’altra manera injuriós o censurable per terceres parts.
 1. Descarregar, enviar o distribuir de qualsevol altra manera continguts o aplicacions que puguin vulnerar qualsevol legislació en vigor o que suposin infringir qualsevol dret de qualsevol part.

MirAprop es reserva el dret a denegar qualsevol intent d’accés a l’Espai Web, cancel·lar comptes, eliminar o modificar continguts, o cancel·lar la prestació de serveis en els casos en els que es produeixi una utilització incorrecta de l’Espai Web.

5. PROCÉS DE COMPRA I CONDICIONS DE VENDA

Per a la realització d’una compra, l’usuari haurà de ser major de 18 anys, o bé, en cas contrari, haurà d’haver obtingut prèviament l’autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals es faran responsables de tots els actes realitzats a través de l’Espai Web pels menors al seu càrrec.

Els productes que s’ofereixen a l’Espai Web s’enviaran únicament a la població de Montcada i Reixac. Si algun comerç sol·licita enviaments a poblacions properes a Montcada i Reixac, es realitzaran previ acord amb cada comerç en particular.

Per a realitzar un compra a www.miraprop.cat , l’usuari haurà de seguir el següent procediment:

 1. Seleccionar els productes que desitgi comprar d’entre els oferts i disponibles a l’Espai Web.
 1. Un cop seleccionats els productes que desitja comprar, l’usuari haurà de prémer el botó “afegir”, quedant incorporat el producte al seu carret de la compra. Si ho desitja, podrà seguir afegint més productes al seu carret de la compra.
 1. III.Un cop acabada la selecció dels productes, apareixerà un resum dels articles seleccionats.
 1. IV.L’usuari haurà de seleccionar el sistema de pagament entre els oferts per l’Espai Web. 

En el procés de compra, l’usuari haurà d’identificar-se amb les seves dades complimentant el formulari de registre en cada cas. Aquestes dades quedaran registrades per a una propera compra, si l’usuari així ho indica, però en cap cas quedaran registrades les dades per fer el pagament.

Un cop acabada la compra, l’usuari rebrà automàticament una factura simplificada (tiquet) de la seva compra. En cas de voler una factura, la podrà demanar des del mail que hagi rebut.

Finalitzat el procés de compra, MirAprop enviarà un correu electrònic a l’usuari en el que s’inclourà un resum dels articles adquirits i l’adreça de destí, així com un enllaç als termes i condicions de venda. En cas que l’usuari no hagi rebut l’esmentat correu de confirmació en un termini de 24 hores, serà necessari que es posi en contacte amb  MirAprop. Si l’usuari observés alguna errada en les dades de la seva comanda podrà corregir-la a través dels següents mitjans:

 • Trucant al telèfon: 935750691.
 • Notificant-ho a través de la secció «Contacte» de l’Espai Web.
 • Enviant un correu electrònic a: info@miraprop.cat 

6. PREU I MÈTODES DE PAGAMENT

Els preus i les despeses de entrega vàlids seran els indicats per MirAprop en el moment de la realització de la comanda per part de l’usuari. Els preus dels productes s’expressen en Euros (€), incloent els impostos i amb el detall de les despeses d’enviament, import que s’indicarà en el moment de la confirmació definitiva de cada comanda. En concret, el PVP (Preu de venda al públic) dels articles enviats inclou el 21% d’IVA, excepte en el cas dels articles d’alimentació, que inclourà el 10% d’IVA.

Per tant, en el moment de procedir al pagament de la comanda, es detallarà el preu total de la mateixa, incloent les tarifes corresponents a les despeses d’enviament.

MirAprop ofereix als seus usuaris les següents modalitats de pagament:

 1. Transferència bancària:

El pagament mitjançant transferència bancària és un mètode de pagament senzill per realitzar compres a través d’Internet. Al finalitzar el procés de la comanda, l’usuari veurà a la pantalla les dades necessàries per realitzar la transferència bancària. A més a més li enviarem un mail amb les dades. Li indicarem l’import de la comanda, el concepte que ha d’indicar en la mateixa i el número de compte on ha de realitzar la transferència. En concret, el compte al que haurà de realitzar la transferència és el següent: 

Banc de Sabadell ES48-0081-0011-7700-0184-6392 / BSAB ESBB.

Un cop confirmat el pagament es procedirà a la facturació, preparació i enviament de la comanda.

 1. Targeta de crèdit:

El pagament mitjançant targeta de crèdit utilitzat a MirAprop es realitzarà a través de la passarel·la de pagament segur del Banc de Sabadell. L’usuari pot consultar les condicions generals d’aquest servei en el següent enllaç: []. L’import total de la seva compra, incloses les despeses d’enviament i l’IVA, serà carregat a la seva targeta de crèdit en el moment de finalitzar el procés de realització de la comanda. Posteriorment, s’enviarà una confirmació de l’acceptació de la comanda.

Mitjançant aquesta modalitat de pagament, MirAprop mai recull ni manipula cap dada del client relatiu al seu número de targeta. Totes les dades són tractades directament pel Banc de Sabadell, de manera que MirAprop sempre pot oferir la major transparència i confidencialitat en la transacció. El pagament de la seva comanda es realitza directament amb l’entitat bancària, oferint d’aquesta manera la màxima seguretat i garantint la confidencialitat de les dades personals que viatgen per la xarxa mitjançant tècniques criptogràfiques.

L’usuari haurà de notificar a MirAprop qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per fer la compra, a través del correu electrònic: info@miraprop.cat , en el menor termini de temps possible, per tal que MirAprop pugui realitzar les gestions oportunes.

Per motius de seguretat i per evitar un possible frau, en alguns casos, MirAprop  podrà necessitar verificacions addicionals. MirAprop es posarà en contacte telefònicament o per correu electrònic per sol·licitar documentació addicional. En aquests casos, s’haurà de proporcionar a MirAprop una fotocòpia de la documentació que es sol·liciti en el termini de 48 hores a partir de la nostra comunicació per poder validar la seva comanda. Sentim les molèsties que aquest procés pugui ocasionar, però amb aquestes mesures protegim la seguretat de les seves targetes de crèdit.

7. INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES 

Les dades incloses a l’Espai Web de cada comerç i en concret en les descripcions dels productes, estan basades en les informacions proporcionades pels proveïdors de MirAprop  i tenen una funció simplement informativa.

MirAprop  declina qualsevol responsabilitat per l’aparició d’errades en l’esmentada informació, si bé es compromet a prendre totes les mesures al seu abast per corregir a la major brevetat possible, les errades un cop informades de les mateixes.

MirAprop informa als comerços que les ofertes, que en cada cas realitzi dels productes que es detallen a l’Espai Web, tenen caràcter temporal. Un cop passat l’esmentat període temporal ja no serà possible la seva compra i les ofertes seran retirades de l’Espai Web.

8. CONDICIONS DE L’ENVIAMENT

MirAprop  es compromet a entregar la comanda en perfecte estat a l’adreça que l’usuari indiqui en el formulari de la comanda. MirAprop  no serà responsable de les errades causades en el lliurament quan l’adreça d’entrega introduïda per l’usuari en el formulari de la comanda no s’ajusti a la realitat, sigui falsa o hagi estat omesa. 

Sense perjudici de l’anterior, MirAprop es compromet a adoptar aquelles mesures que es trobin al seu abast, perquè l’entrega de les comandes es pugui efectuar en el temps acordat, i de no ser així, al mes aviat possible, a satisfacció del destinatari.

En qualsevol cas, l’usuari haurà de comprovar el bon estat del producte davant del transportista que realitzi l’entrega del producte sol·licitat, indicant-li al mateix qualsevol anomalia que pugui detectar.

MirAprop envia totes les seves comandes mitjançant la seva empresa, que és la propietària de la marca, KBQFAN MÀRQUETING I PUBLICITAT, SL

Les entregues es realitzaran entre les 12/24 hores següents de la comunicació que la seva comanda està en repartiment.

Abans de realitzar la compra, l’usuari serà informat del cost exacte de l’enviament i del preu total de la compra realitzada (preu del producte, impostos i despeses d’enviament).


9. CANCEL·LACIÓ DE COMANDES

Un cop realitzada la comanda, l’usuari podrà cancel·lar-la sempre que la comanda encara no hagi estat tramitada, informant a MirAprop, sense que això suposi cap cost per a l’usuari.

Per això, s’haurà de posar en contacte amb MirAprop a través d’algun dels següents mitjans:

 • Trucant al telèfon: 935750691.
 • Notificant-ho a través de la secció «Contacte» de l’Espai Web.
 • Enviant un correu electrònic a: info@miraprop.cat 

10. DEVOLUCIONS PER DEFECTE DE FABRICACIÓ: GARANTIES

L’usuari podrà sol·licitar la devolució a MirAprop, sense cap cost, de qualsevol producte que presenti un defecte de fabricació.

Excepte prova en contrari, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació:

 1. S’ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i a l’usuari.
 1. Siguin aptes per a l’ús al que ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.
 1. Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el consumidor i l’usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte.

La devolució dels productes que presentin defectes de fabricació en els mateixos, no suposarà cap cost addicional per a l’usuari.

Per formalitzar la devolució, l’usuari haurà de contactar amb MirAprop, en el termini establert de 14 dies, mitjançant el mail: info@miraprop.cat 

Totes les devolucions de productes seran recollides per MirAprop, previ avís a l’usuari.

L’usuari haurà d’indicar el producte o productes objecte de devolució, adjuntant una fotografia i una relació detallada dels defectes apreciats en els mateixos.

Un cop que MirAprop hagi rebut la comunicació de l’usuari, informarà a l’usuari si s’accepta o no la devolució del producte. En cas que s’accepti la devolució, MirAprop indicarà a l’usuari la forma de recollida de la devolució.

Cada producte a retornar ha d’estar sense estrenar i amb totes les etiquetes, embalatges i en el seu cas, documentació i elements accessoris originals que vinguessin amb el mateix. Si no s’actua d’aquest manera per part de l’usuari, MirAprop es reserva el dret a denegar la devolució.

Un cop rebut el producte i comprovats els defectes, MirAprop  donarà la possibilitat a l’usuari de substituir el producte per un altre d’idèntiques característiques, menys quan aquesta opció resultés objectivament impossible o desproporcionada per MirAprop.

En el cas que per motius de falta d’estoc no es pogués procedir a l’enviament d’un altre producte d’idèntiques característiques, l’usuari podrà escollir entre resoldre el contracte, és a dir, la devolució dels imports pagats, o bé sol·licitar l’enviament d’un altre producte que l’usuari esculli voluntàriament. 

L’entrega del producte d’idèntiques característiques o del nou producte que l’usuari esculli, segons correspongui, es realitzarà en els propers 7 dies hàbils a comptar des de la data que MirAprop confirmi a l’usuari la substitució del producte defectuós o l’enviament del nou producte.

La substitució, l’enviament del nou producte o la resolució de contracte no implicaran despeses addicionals per a l’usuari.

Si l’usuari volgués resoldre el contracte, MirAprop realitzarà la devolució a l’usuari de la totalitat de l’import pagat per la compra del producte defectuós, incloses les despeses d’enviament.

MirAprop informa als usuaris que el termini de la devolució dels imports pagats dependrà del mètode de pagament que hagi utilitzat l’usuari a l’hora de comprar el producte.

En qualsevol cas,  MirAprop tornarà els imports pagats a la major brevetat possible i, en tot cas, dins dels 14 dies naturals següents a la data en que l’usuari hagi estat informat de la seva decisió de cancel·lació del contracte.

11. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

MirAprop  no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l’ús de l’Espai Web per part dels usuaris.

Entre altres, i a títol enunciatiu i no limitador, MirAprop no es responsabilitza de:

 1. Averies i incidències ocasionades per la falta de diligència deguda per part de l’usuari o per l’ús indegut de l’Espai Web.
 1. La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de l’Espai Web, excloent, en la major mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de responsabilitat o de continuïtat del funcionament de l’Espai Web.
 1. L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als presents termes i condicions de venda, o a la bona fe, de l’Espai Web, per part dels usuaris.
 1. Els casos de força major, entesos com la fallada, suspensió o interrupció dels serveis o utilització de l’Espai Web, com a conseqüència del bloqueig de la xarxa d’Internet, accions o omissions de terceres persones, o qualssevol altres causes o circumstàncies independents a la voluntat de MirAprop que impedeixin la utilització normal de l’Espai Web.
 1. La cancel·lació o suspensió de serveis de l’Espai Web per causes no imputables al PRESTADOR.
 1. Del retard en l’entrega de les comandes per causes alienes a MirAprop.
 1. Que els usuaris desitgin realitzar canvis o cancel·lacions de les comandes fora dels terminis establerts en aquestes condicions.
 1. Dels retards que es puguin produir en l’enviament de les comandes per causes alienes a MirAprop (circumstàncies climatològiques…) i/o per circumstàncies imputables a terceres persones.
 1. De l’ús que els usuaris realitzin sobre els productes comprats a través de l’Espai Web.
 1. De la mala conservació i del mal ús que es doni a productes adquirits a través de l’Espai Web.

En tot cas, MirAprop es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el recolzament necessari a l’usuari per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

11.1 Informació disponible mitjançant l’Espai Web

La informació facilitada per MirAprop a través del seu Espai Web ha de se considerada per l’usuari com a orientativa, sense que pugui estimar-se com a element determinant per a la presa de decisions, declinant tota responsabilitat per l’ús que pugui verificar-se de la mateixa en aquest sentit.

La informació que conté l’Espai Web és la vigent a la data de la seva darrera actualització. MirAprop es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació que conté l’Espai Web, i també pot limitar o no permetre l’accés a l’esmentada informació, sense previ avís. Especialment, MirAprop es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu Espai Web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a MirAprop que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per l’adequat funcionament de l’Espai Web.

MirAprop  no es responsabilitza de l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos a l’Espai Web. En conseqüència, MirAprop no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s’incloguin a l’Espai Web, s’ajustin al present Avís Legal, ni que ho facin de forma diferent.

11.2. Hipervincles

L’Espai Web pot tenir hipervincles que permetin a l’usuari accedir a pàgines web de tercers. MirAprop no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que puguin aparèixer als esmentats llocs, que s’oferiran exclusivament amb caràcter informatiu per part de MirAprop i que en cap cas impliquen relació, acceptació o cap recolzament entre MirAprop i les persones o entitats titulars dels esmentats continguts.

12. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquest Espai Web i , en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitador, tots els drets sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials, dades que s’inclouen a l’Espai Web i qualssevol altres drets de propietat intel·lectual i industrial són titularitat del TITULAR, o bé de tercers que han autoritzat expressament a MirAprop la utilització dels mateixos a l’Espai Web.

Per tot, i en virtut del que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria (en endavant “Llei de Propietat Intel·lectual”), així com la Llei 17/2001, de 7 de desembre de Marques i la legislació complementària en matèria de propietat intel·lectual i industrial, queda expressament prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de l’Espai Web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sempre que no hi hagi una autorització expressa atorgada per escrit per part de  MirAprop.

MirAprop no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb l’Espai Web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels esmentats drets per part de MirAprop.

Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part de MirAprop  serà considerat un incompliment greu dels drets de la propietat intel·lectual i industrial, i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

13. MODIFICACIONS

MirAprop  es reserva el dret a realitzar tantes modificacions com consideri oportunes en els presents termes i condicions de venda. En qualsevol cas es comunicarà prèviament als usuaris.

14. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els presents termes i condicions de venda estan sotmesos a la legislació espanyola. Les parts, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, se sotmeten als Jutjats i Tribunals del lloc de residència de l’usuari.

En qualsevol cas, MirAprop fa constar a l’usuari que disposa d’un Full de Reclamació mitjançant el qual podrà formular qualsevol queixa o reclamació en relació als serveis prestats per MirAprop.

15. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA


Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/